ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה

בהוראת הרב הגאון ראש הישיבה הרב בניהו שמואלי שליט"א
עם כל אברכי ישיבת המקובלים נהר שלום
קריאת זוהר ברצף לעצירת המגפה

לחץ כאן כדי להתחיל

כל לומד זוהר
ישתדל לקרוא את הזוהר הקדוש ברצף אחד
וישתדל לא להפסיק בדיבור או בכל דבר אחר

ממלכת הרשב"י
בראשות שר בית הזוהר
הגאון המקובל
הרב בניהו שמואלי שליט"א
בישיבת נהר שלום
1014 דפים נקראו
1 ספרים נפתחו
208 קוראים השתתפו